Biechtvaders en adviseurs van Luisa

· Pater Cosma Loiodice – monnik en eerste biechtvader.
· Michele De Benedictis pr. – Luisa’s biechtvader in haar jeugd,
..in 1884 door Bisschop G.B. Dottula aangewezen als haar biechtvader.
· Gennaro di Gennaro pr. – parochiepriester van de San Giuseppe,
...haar biechtvader van 1898 tot 1922 ; hij droeg de dienares Gods
...op te noteren wat de Heer haar van dag tot dag openbaarde.
· H. Annibale Maria di Francia kende Luisa van 1919 tot 1927.
...In opdracht van de bisschop was hij haar buitengewone biechtvader
...en namens de Kerk de uitgever van de geschriften van de dienares Gods;
...hij gaf sommige van haar werken uit o.a. « De Uren van de Passie. »
· Mgr. Ferdinando Cento – apostolisch nuntius en kardinaal van de H. Roomse Kerk.
· Francesco De Benedictis pr. – biechtvader van 1922 tot 1926,
...opvolger van Gennaro di Gennaro pr.
· Felice Torelli pr. – priester van de Santa Maria Greca.
· Ciccio Bevilacqua pr. – coadjutor van de hoofdkerk ; af en toe hoorde hij biecht.
· Luca Mazzili pr. – coadjutor, hoorde af en toe biecht.
· Benedetto Calvi pr. – biechtvader van 1926 tot 1947,
...aangewezen door aartsbisschop Giuseppe Leo.
· Peppino Ferrara pr. – bij gelegenheid celebrant.
· Vitantonio Patruno pr. – bij gelegenheid celebrant.
· Clemente Ferrara pr. – priester van het aartsbisdom en bij gelegenheid celebrant.
· Cataldo Tota pr. – rector van het seminarie van Bisceglie
...en priester van de parochie San Francesco.
· Mgr. Michele Samarelli – vicaris generaal van Bari.
· Mgr. Ernesto Balducci – vicaris generaal van Salerno.
· Mgr. Luigi D’Oria – geestelijk directeur van het streekseminarie
...van Molfetta en vicaris generaal van Trani.

Vele andere kloosterlingen en wereldheren, die hier niet zijn genoemd,
bezochten om verschillende redenen regelmatig het huis van de dienares Gods.